Правова угода 


Правова угода

Компанія ТОВ "Бауш Хелс Україна" дякує Вам за проявлений інтерес до наших препаратів і за візит на наш Інтернет-сайт або за спілкування з нами електронною поштою.

Звертаємо Вашу увагу, що відвідування нашого Інтернет-сайту означає, що Ви ознайомилися зі змістом цієї Правової угоди. Справжня Правова угода є договором приєднання відповідно до положень ст. 634 Цивільного кодексу України. Будь-який перегляд або ознайомлення з нашим Інтернет-сайтом передбачає, що Ви приймаєте та погоджуєтесь дотримуватись умов цієї Правової угоди.

Інформація, розміщена на цьому Інтернет-сайті, не призначена сформувати або підтримати інтерес потенційних споживачів і, отже, не відповідає визначенню «реклами», вказаною в ст. 1 Закону України «Про рекламу». Відомості, представлені на цьому Інтернет-сайті, носять публічний характер, служать винятково інформаційним цілям і не можуть розглядатися в якості публічної пропозиції або схиляння до придбання товарів, послуг або цінних паперів компанії ТОВ "Бауш Хелс Україна" чи інших пов'язаних з нею осіб, так само як і не повинні бути підставою для прийняття будь-яких рішень (в тому числі інвестиційних) партнерами і клієнтами компанії ТОВ "Бауш Хелс Україна".

Незважаючи на те, що компанія ТОВ "Бауш Хелс Україна" докладає всіх зусиль для своєчасної актуалізації та оновлення інформації, представленої на цьому Інтернет-сайті, а також для усунення технічних і фактичних помилок, які можуть час від часу зустрічатися, компанія ТОВ "Бауш Хелс Україна" не дає жодних гарантій і не робить ніяких тверджень (прямо висловлених або тих, що маються на увазі) щодо точності, повноти та актуальності будь-якої інформації, представленої на цьому Інтернет-сайті, так само як і відмовляється від будь-якої відповідальності за використання справжнього Інтернет-сайту або іншого сайту, посилання на який міститься на цьому Інтернет-сайті.

Компанія ТОВ "Бауш Хелс Україна" має право вносити зміни до змісту та оформлення цього Інтернет-сайту, так само як і призупиняти, або повністю припиняти його функціонування в будь-який час без попереднього повідомлення, хоча і не приймає тим самим на себе будь-яких зобов'язань по періодичному оновленню останнього.

Сприйняття представленої інформації може залежати від безлічі факторів, у тому числі наукових, ділових, економічних і фінансових, в зв'язку з цим відвідувач справжнього Інтернет-сайту повинен усвідомлювати і приймати на себе ризик, пов'язаний з неправильним розумінням і тлумаченням представленої інформації. Представлена інформація призначена виключно для користувачів на території України.

Відвідувач погоджується, що доступ і використання справжнього Інтернет-сайту, так само як і будь-якого іншого сайту, посилання на який міститься на цьому Інтернет-сайті, включаючи їх вміст, здійснюється на його / її власний ризик. Компанія ТОВ "Бауш Хелс Україна", так само як і будь-яка компанія, що брала участь в створенні, виготовленні або підтримці справжнього Інтернет-сайту або сайту, посилання на який міститься на цьому Інтернет-сайті, до відвідувача, не несе і не буде нести відповідальності за будь-який прямий, випадковий, непрямий або штрафний збиток, заподіяний Вам, Вашому комп'ютерному обладнанню або будь-якій інший власності або третій особі внаслідок доступу, використання або неможливості використання даного Інтернет-сайту або сайту, посилання на який міститься на цьому Інтернет-сайті, так само як і внаслідок помилок або неточностей наданої на них інформації.

Відвідувачі не повинні використовувати інформацію, що міститься на цьому Інтернет-сайті, в якості медичних порад чи рекомендацій. Слід пам'ятати про те, що вибір, призначення та спосіб застосування лікарського засобу може здійснювати і визначати тільки лікуючий лікар, що враховує індивідуальні особливості Вашого організму і здійснює контроль за застосуванням лікарського засобу. Перед застосуванням будь-якого лікарського засобу, яке згадується на цьому Інтернет-сайті, необхідно звернутися за консультацією до лікаря, а також ознайомитися з інструкцією із застосування такого лікарського засобу.

Даний Інтернет-сайт може містити інформацію, яка відноситься до майбутнього. Така інформація дуже невизначена і схильна до суттєвого впливу різних чинників, включаючи наукові, ділові, економічні та фінансові, і внаслідок цього фактичні результати можуть істотно відрізнятися від тих, які викладені на цьому Інтернет-сайті.

Будь-які посилання на Інтернет-сайти третіх осіб, які є на цьому Інтернет-сайті, представлені виключно для зручності відвідувачів. Компанія ТОВ "Бауш Хелс Україна" не має наміру якимось чином висловити своє схвалення або іншу думку щодо змісту таких Інтернет-сайтів третіх осіб, на які надані такі посилання, так само як і не буде нести відповідальність за представлену на них інформацію і наслідки її можливого використання.

Всі зазначені на цьому Інтернет-сайті товарні знаки належать або ліцензовані компаніями, що входять до групи ТОВ "Бауш Хелс Україна".

Справжній Інтернет-сайт, так само як і інформація, що міститься або згадується на ньому, надані виключно для інформаційних цілей. Будь-яке відтворення, передача, копіювання, тиражування і використання інформації, зображень, звукової інформації, представленої на цьому Інтернет-сайті, так само як і посилання на таку, заборонені без письмової згоди компанії ТОВ "Бауш Хелс Україна". Запит на використання інформації, що міститься на цьому Інтернет-сайті, повинен адресуватися адміністратору справжнього Інтернет-сайту з боку компанії ТОВ "Бауш Хелс Україна".

ТОВ "Бауш Хелс Україна" поважає Ваше право на конфіденційність. Для відвідування справжнього Інтернет-сайту не потрібна реєстрація, і Ви можете користуватися Інтернет-сайтом, не ідентифікуючи себе.